Sastra Sunda

Sastra Sunda adalah karya kasusastraan dalam bahasa Sunda atawa matan dairah kabudayaan suku bangsa Sunda atawa di mana buhannya mambarii pangaruh ganal. Sastra Sunda nang pamulaan cungul pas abad ka-15, panambayannya dituliskan di atas daun lontar, wan imbahnya di atas kertas. Aksara nang dipakai adalah aksara Sunda Kuno, aksara Sunda-Jawa (Sunda: cacarakan), wan jua huruf Arab.[1]

Janis Karya Sastra SundaSunting

Daptar karya sastraSunting

Lihati juaSunting

ReferensiSunting

  1. ^ Chambert-Loir, Henri; Fathurahman, Oman (1999). Khazanah Naskah: Panduan Koleksi Naskah-naskah Indonesia Sedunia. 16. Yayasan Obor Indonesia. hlm. 181.