Salatan/Selatan adalah kata banda, kata sipat, atawa adverbia nang manunjukakan ampah atawa geograpi.

Sabuting kompas lawan sorotan selatan.

Salatan marupakan salah satu matan ampat ampah mata angin atawa titik kompas. Naya kabalikan matan utara wan cagat lurus ka timur wan barat.

Lawan konvensi, sisi kiwa kar adalah ka salatan.

Gasan tulak ka salatan mangguna'akan kompas gasan napigasi, maatur bantalan atawa azimut 180°.