Sistim imun

Sistim imun atawa sistim kataguhan adalah sel-sel wan banyak susunan biologis lainnya nang batanggung jawap atas imunitas, yaitu patahanan pada urganisma gasan malindungi awak tumatan pangaruh biologis luar lawan cara maminandui wan mambunuh patogen. Pahadangan ngitu, tanggapan kolektif wan takurdinasi matan sistim imun awak ka paminanduan zat asing disambat respons imun. Sakira kawa baguna baik, sistim ngini cagar maminandui bamamacam pangaruh biologis luar nangkaya matan jangkitan, bakteri, virus sampai parasit, wan mahancurakan zat-zat asing lain wan mamusnahakan bubuhannya matan sel wan jaringan urganisma nang wigas sakira tatap baguna sacara nurmal.

Manusia wan vertebrata barahang lainnya baisi mekanisme partahanan nang kompleks, nang kawa dibagi manjadi sistim imun bawaan wan sistim imun adaptif. Sistim imun bawaan marupakan bantuk partahanan panambaian nang maumpatakan panghalang parmukaan, tanggapan paradangan, sistim komplémén, wan komponén sélulér. Sistem imun adaptif bakambang maraga diaktipakan ulih sistim imun bawaan wan mamarluakan waktu gasan kawa maampahakan réspons partahanan nang labih kuat wan khusus. Imunitas adaptif (atawa dapatan) membentuk memori imunologis setelah respons awal kapada patogen wan maulah parlindungan nang labih ditingkatakan pada partamuan lawan patogen nang sama limbah itu. Tindakan imunitas dapatan ngini manjadi dasar matan pamaksinan.

Gangguan pada sistim imun kawa barupa imunodefisiensi, penyakit autoimun, panyakit inflamasi, wan kanker.[1] Imunodefisiensi kawa tajadi wayah sistim imun kurang aktip sahingga kawa manimbulakan jangkitan baulang wan kawa mangancam jiwa.

Bahan acuanSunting

  1. ^ O'Byrne KJ, Dalgleish AG (Aug 2001). "Chronic immune activation and inflammation as the cause of malignancy". British Journal of Cancer. 85 (4): 473–83. doi:10.1054/bjoc.2001.1943. PMC 2364095 . PMID 11506482.