Suklat

Suklat adalah sambatan gasan makanan nang di'ulah matan bigi kakao.

Suklat batangan
Suklat cair.

Suklat rancaknya dibari'akan sabagai hadiah atawa bingkisan wayah hari raya. Awan tawas, curak, wan rasa nang unik, suklat rancak dipurukakan sabagai tanda tarima kasih, dukungan, atawa pahatian. Bahanu jua sabagai panyataan cinta.

Suklat gin jua sudah manjadi salah sabuting rasa nang liwar suhur di dunia, salain sabagai suklat batangan nang paling umum dimakan, suklat jua manjadi bahan minuman langat wan dingin.