Tabu, pantangan, atawa pantang larang marupakan suatu larangan sosial nang kuat tarhadap kata, banda, tindakan, atawa urang nang dianggap kada dihandaki ulih suatu kalompok, budaya, atawa masyarakat. Tindakan Tabu atawa pantangan ini dimasyarakat Sunda dipinandui lawan ngaran pamali. Palanggaran tabu rancak kada kawa ditarima wan dianggap manyarang. Babarap tindakan atawa kabiasaan nang barsipat tabu bahkan kawa dilarang dalam hukum wan palanggarannya kawa maulah urang dapat sanksi keras. Tabu kawa jua maulah supan. aib, wan parlakuan kasar matan lingkungan sakaliling.

Sacara umum, tabu habarnya sudah ada sabalum munculnya teisme wan matan periudi sabelum barataan agama ada. Istilah ini diambil matan bahasa Tonga, jua dihilangakan pada banyak budaya Polinesia

  • Pamali: Indonesian Folklore Horror