Tajun payung adalah aktivitas nang malibatkan batajun sabuah pesawat terbang mamakai parasut nang kawa dilibarkan.

Batajun awan bandira Rusia

Kisah bahari tajun payung kada jelas. Dikatahuani Andre-Jacques Garnerin maulah parasut tajun matan gelembongan udara panas di tahun 1797. Parlombaan awal kawa dilacak pada tahun 1930-an, dan manjadi olahraga internasional pada tahun 1951.

Wayah ini ba-tajun payung dilakukan sabagai aktivitas rekreasional dan olahraga kompetitif.