Tangah hari baisi babarapa artian. Dalam artian himpit, tangah hari adalah waktu wayah jam baandak di kaandakan 12.00. Dalam gawian sahari-hari, tangah hari adalah waktu di antara baisukan wan kamarian (kikira jam 11.00—14.00). Sadangakan dalam artian ligar, tangah hari diartiakan sawagai palihan hari nang tarang, yaitu matahari matahari cungul sampai tinggalam (baisukan wan kamarian tamasuk di dalamnya).[1]

Cuntuh kaadaan tangah hari.

Jujuhutan babak

  1. ^ KBBI Daring