Tanjung Verde (basa Portugis: Cabo Verde) adalah sabutin republik nang ba'andak di rantai kapulauan di Samudra Atlantik Utara, pada pasisir barat Aprika.

Bandira Tanjung Verde

Pulau-pulau nang sabalumnya kada bapanghuni itu didapatakan wan dijajah ulih bangsa Portugis pada abad ka-15; bubuhannya limbah itu manjadi pusat dagang hagan budak-budak Aprika. Kabanyakan panduduk Tanjung Verde adalah katurunan matan kadua kalumpuk itu.

"Tanjung Verde" dingaranakan didasari pada Cap-Vert, wayah ini di Senegal, titik pambaratnya Aprika.