Tungkaran dalam tumbung "Kalahiran 1980"

Tumbung ngini baisi 4 tungkaran, tumatan jumlah 4.