Tungkaran dalam tumbung "Laut"

Tumbung ngini baisi 3 tungkaran, tumatan jumlah 3.