Tumbung:Main bal

Tungkaran naya mamuat artikal-artikal nang bahubungan lawan main bal.

Sub-tumbung

Tumbung ngini baisi asa sub-tumbung nangkaya ngini.

Tungkaran dalam tumbung "Main bal"

Tumbung ngini baisi 1 tungkaran, tumatan jumlah 1.