Tungkaran dalam tumbung "User bew-N"

Tumbung ngini baisi 2 tungkaran, tumatan jumlah 2.