Sub-tumbung

Tumbung ngini baisi asa sub-tumbung nangkaya ngini.

U

Tungkaran dalam tumbung "User sli"

Tumbung ngini baisi 2 tungkaran, tumatan jumlah 2.