Tumit marupakan salah satu hagian matan sistim patulangan awak nang baandak di batis. Tumit nintu marupakan tulang pangganalnya matan talapak bataas. Tulang ngini baandak di subalah balakang nang maugahakan barat awak di atas tanah ka balakang.

Tulang calcaneus di tumit.

Tulang tumit baisi tugas ganal hagan manyangga barat awak, tautama sawayah parhatan bajalan atawa bukah. Tumit gin basandi, di subalah atas tumit basandi lawan talus (tulang wadah mata batis baandak) dan di muka lawan kuboid (tulang pahubung lawan jariji batis).

Pada tumit tahaga tendon paling ganal di awak, yaitu corda Achilles. Pada tumit gin disalimputi utut wan sarabut saraf nang banyak banar jumlahnya. Amun tajadi nyeri, rasa sakit nintu kawa barasal matan utut, saraf atawa tulang tumit nintu sorang. Bahkan, kawa gabungan maran dua atawa talu panyababnya.