Bahasa Ibrani

bahasa
Bahasa Ibrani (עברית [I'vrit])
Dituturakan di: Israel
Jumlah total panutur: 5,1 juta jiwa
Urutan ka: kada di paringkat 100 ganal
Rumpun Bahasa
Klasifikasi:
Afro-Asia

 Semitik
  Bahasa Kanaanit
   Ibrani

Status rasmi
Bahasa rasmi: Israel
Diatur h:uli Akademi Bahasa Ibrani
Kode Bahasa
ISO 639-1 he
ISO 639-2 heb
SIL HBR

Bahasa Ibrani adalah sabuah basa Semitik matan cakang rumpun basa Afro-Asia nang marupakan basa rasmi Israel, dan dituturakan sepalih urang Yahudi di salurug dunia. salawasan 2.500 tahun, basa Ibrani wastu dipakai hagan mampalajari Alkitab dan Mishnah haja, ritual, dan doa-doa. Kawa diujarakan basa ini marupakan basa liturgis haja, mungkin bahkan sabuah basa jiun. Tagal pada akhir abad ke-19 dan pamulaan abad ke-20, basa ini lahir mantuk manjadi sabuah basa sajati lawan para panuturnya. Bahasa ini lalu manggantiakan basa Arab, basa Ladino, basa Yiddish dan lain sabagainya sabagai basa utama kaum Yahudi sadunia dan di nagara Israel dudi hari.

Bahasa Ibrani marupakan salah asa matan dua basa rasmi Israel. Bahasa rasmi lainnya adalah basa Arab. Dalam basa Ibrani saurangan, basa ini disambat עברית, atawa I'vrit (Lafaz: [ivr\it] atau [ibr\it]).

Bahasa Ibrani mirip banar lawan basa Aram dan jua magun mirip lawan basa Arab. Bahkan kosakata Ibrani modern, barandak pula mainjam matan basa Arab.

Huruf-huruf IbraniSunting

HurufNgaranbunyitransliterasi
א Alef /'/ 
ב Beth /b/ /v/b
ג Gimmel/g/g
ד Dalet /d/d
ה He /h/h
ו Waw /v/v
ז Zayin /z/z
ח Kheth /x/kh
ט, Thet /t/t
י Yod /y/y
ך כKaf /k/ /kh/k
ל Lamed /l/l
ם מMem /m/m
ן נNun /n/n
ס Sammeg/s/s
ע 'Ain /?/'
ף פPe /p/ /f/p
ץ צTsade /ts/ts
ק Qaf /q/q
ר Resy /r/r
ש Syin /sy/ /s/sy
ת Taf /t/t

SajarahSunting

 
Peta komunitas penutur Ibrani seluruh dunia.

Sabagai simbul kawarganagaraan istilah "Ibrani" marujuk gasan Bani Israel bahari, tapi, gasan basa, kata "Ibrani" marujuk gasan salah sabuting matan sapalihan cara bapandir basa Kanaan.

“Bahasa Ibrani adalah cabang dari bahasa Kanaan dan Amorit, atau lebih tepat Kanaan dan Amorit adalah dialek-dialek nenek moyang yang melalui percampuran keduanya pertumbuhan bahasa Ibrani dapat dijelaskan.”(Interpreter’s Dictionary of the Bible, vol.2, 552).

Basa Ibrani (Israel) wan Moabit (Yordan) bisa disambat dialek Kanaan Salatan sadangkan Fenisia (Libanon) kawa disambat dialek Kanaan Utara. Bahasa Kanaan parak hubungannya lawan Aram wan jua lawan bahasa Arab Salatan-Tamgah dalam kadar tasadikit. Haratan dialek Kanaan lain hudah punah, bahasa Ibrani masih hidup haja. Ibrani bakambang sabagai basa tuturan di Israel matam abad ke-10 SM sampai masa sabalum Zaman Bizantium pas abad ka-3 atawa ka-4 Masehi. Habis ngitu basa Ibrani ditarusakan sabagai bahasa kasusasteraan sampai masa Mudirin sabagai basa tuturan pas abad ka-19.

Basa Ibrani suah maalami lima tahap parkambangan nang utama[1], yaitu:

  1. Ibrani Kuno (sebelum 500 SM)
  2. Ibrani Kitab Suci (~500-200 SM; mis. di kitab Ezra, Nehemia, Ester)
  3. Ibrani Mishnah (~200 SM - 600 M; mis. gulungan naskah Qumran)
  4. Ibrani Para Rabi (~600-1800 M)
  5. Ibrani Modern (abad ke-20 sampai wayah ini)

Catatan BatisSunting

  1. ^ Yesus dan bahasa Ibrani