Bahasa Malayu

Malayophone world.svg
Idioma malayo.png

Bahasa Malayu adalah basa nang diguna'akan panduduk suku bangsa Malayu di babarapa hagian Asia Tenggara, tautama di Malaysia, Indunisia, Singapura, Brunai, wan kawasan selatan Thailand.