Bang atawa Azan adalah kiauan ibadah gasan umat Islam gasan manunaiakan sambahyang wajip. Bang dikumandangakan ulih saikung muazin matan masigit saban mamasuki waktu lima waktu sambahyang. Kiauan kadua imbah bang dingarani ikamah dipakai untuk memberitahu umat bahwa ibadah salat segera dimulai. Lafaz bang tadiri matan 7 palih:

  1. Allahu Akbar, Allahu Akbar (2 kali); artinya: "Allah Maha Basar, Allah Maha Basar"
  2. Asyhadu alla ilaha illallah (2 kali) "Ulun basaksi lamun kadada Tuhan suwalih Allah"
  3. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah (2 kali) "Ulun basaksi lamun Muhammad adalah utusan Allah"
  4. Hayya 'alash sholah (2 kali) "Ayuh manunaiakan sambahyang"
  5. Hayya 'alal falah (2 kali) "Ayuh manggapai kamanangan"
  6. Allahu Akbar, Allahu Akbar (1 kali) "Allah Maha Basar, Allah Maha Basar"
  7. Lailaha ilallah (1 kali) "Kadada Tuhan suwalih Allah"