Basa Malayu

Malayophone world.svg
Idioma malayo.png

Bahasa Malayu nangini basa nang dipandirakan urang nang basuku bangsa Malayu di babarapa hapatan (bagian) Asia Tunggara, tautama di Malaysia, Indunisia, Singapura, Barunai Darussalam, wan kawasan silatan Thailand.