Disimbir adalah bulan kadua walas tahun dalam Almanak Gregorian. Kata ini dibibit matan Bahasa Walanda, December nang mambibit matan basa Latin; decem nang ba'arti "sapuluh" karna bahari kala tahun bamula pada bulan Marat. Bulan ini baisi 31 hari.