Waktu atawa masa manurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) adalah sabarataan rangkaian saat wayah proses, gawian, atawa keadaan baada atawa balangsung. Dalam hal ngini, skala waktu marupakan interval antara dua buting keadaan/kejadian, atawa bisa marupakan lawas berlangsungnya sabuting kajadian. Janis-janis pengukur waktu atawa jam adalah:

  • Jam matahari
  • Jam analog
  • Jam digital
Jam pasir sebagai alat pengukur waktu. Ini adalah contoh pengukuran waktu klasik

Skala

babak

Skala waktu diukur lawan satuan:

Daptar pahitungan skala waktu

babak
Dari ke
Milenium Abad Dekade Windu Tahun Bulan Minggu Hari Jam Menit Detik
Milenium 10 100 125 1000 12000 48000 366000 8784000 527040000 31622400000
Abad 10 12.5 100 1200 4800 36600 878400 52704000 3162240000
Dekade 1.25 10 120 480 3660 87840 5270400 316224000
Windu 8 96 384 2928 70272 4216320 252979200
Tahun 12 48 366 8784 527040 31622400
Bulan 4 30.5 732 43920 2635200
Minggu 7.625 183 10980 658800
Hari 24 1440 86400
Jam 60 3600
Menit 60
Detik

Pandangan tahadap waktu

babak

Tiap masyarakat baisi pandangan nang relatif balain pasal waktu nang buhannya jalani. Sawagai contoh: masyarakat Barat melihat waktu sawagai sabuting garis bujur (linier). Konsep garis bujur tentang waktu diumpati lawann tabantuknya konsep tentang urutan kejadian. Lawan ujar lain sejarah manusia dilihat sawagai sabuting proses perjalanan dalam sebuah garis waktu matan zaman dahulu, zaman wayahini wan zaman nang pacangan datang. Balain lawan masyarakat Barat, masyarakat Hindu melihat waktu sawagai sabutinh siklus nang baulang tarus kada bahabisan.

Cara pandang tahadap waktu lain sekadar cara melihat detikan arloji pada dinding nang baputar tarus kada baampihan wan mahadang komando matan setiap orang wara, namun waktu lebih dilihat sawagai kasampatan, duit, wan karya nang tarus balangsung maukir hidup nang kada bahabisan. Kabibasan waktu tajadi wayah urang kawa mambarii sabarataan karya, cipta, wan karsanya gasan sabarataan.

Dalam dunia pisika, dimensi waktu wan dimensi wadah (panjang, luas, wan volume) merupakan besaran pengukuran nang mandasar, selain juga massa matan suatu benda (time, length and mass). Gabungan matan waktu, wadah wan massa ngini kawa dipakai gasan mangisahakan wan menjelaskan misteri alam semesta secara kuantitatif (badasarkan hasil pengukuran). Pariannya tenaga (energi) dinyatakan dalam satuan ukuran kg*(meter/detik)kuadrat atawa yang rancak kita tahu sawagai satuan watt*detik atau joule.