Hari Natal

Natal (matan Bahasa Portugis nang artinya "kalahiran") adalah hari raya gasan umat Kerestén. Tunggal tahunan umat Kristiani maraya'akan Natal wayah tanggal 25 Disimbir gasan mamperingati hari karanakan Yésus Kristus di Baitul Lahmi. Tagal kamungkinan ganal Yésus sabujurannya kada lahir tanggal 25 Disimbir, marganya ada kisah sual buhan gambala nang lagi manggambala'akan satua inguan buhannya. Wayah bulan Disimbir sampai Januari, dairah Timur Tangah justru ma'alami musim dingin, jadi kada masuk akal manggambala'akan satua wayah ngitu. Dalam tradisi barat, paringatan Natal gin mangandung aspik non-agamawi jua. Banyak tradisi Natal asalnya matan taradisi pra-Keréstén barat nang diadupsi ka dalam taradisi Kristiani. Bahari ngitu ada taradisi Romawi, nang maraya'akan dies natalis solis invictus (hari karanakan diwa matahari nang kada kawa dikalahakan). Hari ngitu diraya'akan lawan pésta pora ulih para panyambah Diwa Matahari lawan kakawalan buhannya nang ba'agama Kerestén. Jadi wajar haja lamun wayah ngini Natal salalu diraya'akan rami lawan pésta. Salain ngitu, paringatan Natal dalam taradisi Barat (nang wayah ngini magin mandunia) ditanda'i lawan bahurupan hadiah antara kawal wan angguta kulawarga sarta datangnya Santa Claus atawa Sinterklaas.

Puhun natal nang manjadi ciri has parayaan natal.

Hari raya ngini disambat lawan istilah Idul Milad di nagara-nagara nang babasa Arab.

Makna Lilin Dalam NatalSunting

 
Lilin

Dalam wayah Natal, lilin manggambarakan atawa mambari'akan gambaran mangana'i Kristus.[1] Kristus dilambangakan sabagai tarang gasan dunia nang kadap.[1] Di dalam Alkitab gin tatulis tantang tarang, di dalam Perjanjian Lama,Yesaya 9:1-6, “tarang nang ganal”, sadangakan di dalam Perjanjian Baru, Yohanes 1:1-18,” tarang manusia”.[1]

Kada wastu di dalam paribadatan haja, di rumah-rumah wan di tuku-tuku rancak dihias lawan lampu-lampu nang kalap-kalip, hal ngini cungul matan jaman patristik sabagai gambaran lawan tarang nang mangalahakan kakadapan.[1] Pamakaian lilin wan lampu-lampu kalap-kalip marupakan pangaruh matan pesta cahaya Yahudi atawa Hanukah.[1] Hari raya Hanukkah diraya'akan sakira wayah Adven wan Natal, wan takananya rancak digulingsirakan lawan istilah Natal Yahudi.[1]

IkunumiSunting

Natal rancaknya marupakan stimulus ikunumi tahunan paling ganal di saban nagara di dunia. Panjualan barang-barang maningkat banar di barbagai aria retail, wan pas musim Natal urang-urang manukar barbagai hadiah, dekorasi, wan parsadiaan Natal. Industri nang bagantung lawan panjualan di musim Natal antara lain kartu Natal, puhun Natal, wan lain-lain.

Salain kagiatan ikunumi paling ganal, Hari Natal di barbagai nagara Barat marupakan hari paling sunyi hagan dunia bisnis; hampir sabarataan tuku retail, institusi bisnis wan komersial tutupan, wan hampir sabarataan industri ampih satumat baoperasi. Studio-studio film marilis barbagai film barbiaya tinggi pas musim Natal hagan mahibur urang-urang nang haratan parai.

Kagiatan sosialSunting

Salawas puasaan, jamaat gereja-gereja Koptik, nang kaya Gereja Koptik Sayidah el-Adzra’ (Santa Maria), di Madinat al-Tahrir, Imbaba, Kairo baisi kabiasaan hanya makan sakali sahari lawan manu makanan nangkaya tempe (matan kacang-kacangan), ngarannya tamiya atawa falafel nang dimakan lawan sahir ruti wan banyu putih. Karana ngitu, duit batutukar nang rancaknya buhannya tukarakan dagin wan manu lumayan mewah lainnya dikumpulakan wan dijulung langsung lawan urang-urang miskin nang dikoordinasi ulih Gereja.

Lihati juaSunting

ReferensiSunting

  1. ^ a b c d e f (Bahasa Indonesia)Rasid Rachman.2009. Hari Raya Liturgi. Jakarta: BPK-Gunung Mulia. Hal. 130-132.