Hak asasi manusia: Pabidaan ralatan

2 bita ditambahkan ,  5 bulan yang lalu
→‎Dewan HAM PBB: mambanjari sadikit
(→‎Dewan HAM PBB: mambanjari sadikit)
(→‎Dewan HAM PBB: mambanjari sadikit)
 
Dewan Hak Asasi Manusia PBB tadiri matan 47 kursi kaanggutaan, wan samuaan nagara angguta PBB kawa majadi bagian matan dewa nang ngitu asalakan buhannya dipilih ulih Majelis Umum lawan dukungan [[Mayuritas|mayuritas sadarhana]]. Kaanggutaannya disasuaiakan badasarakan wilayah: tadapat 13 kuris khusus hagan nagara-nagara Asia, 13 hagan nagara-nagara Afrika, 8 hagan nagara-nagara Amarika Latin wan Karibia, 6 hagan nagara-nagara Irupa Timur, wan 7 hagan nagara-nagara Irupa Barat wan kalumpuk lainnya, sahingga nagara-nagara Afrika wan Asia sacara utumatis baisi suara mayuritas, wan hal ngini sangatlah badampak tahadap gagawian diwan. Diwan HAM PBB batamu paling kada tiga kali dalam satahun, walaujua buhannya jua kawa maadakan sesi ''[[ad hoc]]''. Gawian utama diwan ngini dijabarkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 60/251.
{{sfn|Schmidt|2010|p=394}} Salah sabutingnya adalah dalam maadakan [[Paninjauan Barkala Universal]] (''Universal Periodic Review'') nang manilai rekam jejak nagara-nagara angguta PBB. Saban nagara ditinjau ampat tahun sakali.{{sfn|Schmidt|2010|p=395}} Pininjauan ngini kada basipat maikat, hanya kawa mambariakan rikumindasi, basipat malangkapi, wan kada "basaing" lawan prosedur-prosedur awak-awak traktat di PBB. Sajak Juni 2006, Diwan jua maadaakan sesi-sesi khusus nang baupaya mananggapi palanggaran hak asasi manusia nang sarius di babarapa andakan, nang kaya di [[Republik Demokratik Kongo]], [[Darfur]], [[Myanmar]], [[Sri Lanka]], wan nang paling rancak, [[Teritori Palestina|Palestina]].{{sfn|Schmidt|2010|p=397}} Salain ngitu, sabagai salah sabuting paninggalan Kumisi HAM, Diwan HAM PBB baisi mekanisme [[prosedur khusus Diwan Hak Asasi Manusia Parsarikatan Bangsa-Bangsa|prosedur khusus]] nang malibatakan ahli-ahli independen nang bagawi surang atawa dalam sabuting kalumpuk gawian hagan mangkaji situasi HAM di nagara tartantu atawa isu-isu tematik nang bakanaan lawan sabarataan nagara.{{sfn|Schmidt|2010|p=398}} ParaBubuhan ahli yangnang mendapatkanmandapatakan mandat prosedur khusus memilikibaisi masa jabatan maksimal selamasalawas enamanam tahun, danwan merekabuhannya dapatkawa mengadakanmaadakan misi pencaripancari faktapakta atauatawa menggelarmanggalar kunjungan keka suatusabuting negaranagara. NamunTagal, merekabuhannya hanya dapatkawa mendatangimandatangi suatu negaranagara jikalamun diundang olehulih negaranagara tersebutngitu.{{sfn|Schmidt|2010|p=399}} SebagianSapalih besarganal pemegangpaingkut mandat jugajua dapatkawa meninjaumaninjau keluhankaluhan darimatan individu atauatawa kelompokkalumpuk-kelompokkalumpuk lainnya, danwan beberapababarapa darimatan merekabuhannya telahsudah menghasilkanmahasilakan pendapatpandapat-pendapatpandapat yangnang bersifatbasipat otoritatif walaupun tidakkada mengikatmaikat.{{sfn|Schmidt|2010|p=400}} SebagaiSabagai tambahan, Paragraf 6 Resolusi Majelis Umum PBB 60/251 jugajua menyediakanmanyadiakan "prosedur keluhan"kaluhan'. DenganLawan iningini, keluhankaluhan-keluhankaluhan darimatan korbankurban atauatawa perwakilanparwakilan korbankurban dapatkawa disampaikandisampaiakan kepadaka DewanDiwan, tetapitagal korbankurban harus terlebih dahulupamulaannya menghabiskanmahabisakan segalasamunyaan upayaikhtiar untukhagan memperolehmandapatakan pemulihanpamulihan di tingkat nasionalnasiunal.{{sfn|Schmidt|2010|p=401}} KeluhanKaluhan sendirisurang tidakkada dapatkawa langsung dikirim keka DewanDiwan danwan harus diseleksi olehulih Sekretariat OHCHR danwan duaduwa kelompokkalumpuk kerjagawian yangnang beradabagana di bawah naungan DewanDiwan, yaitunaitu KelompokKalumpuk KerjaGawian Komunikasi danwan KelompokKalumpuk KerjaGawian Situasi. KeluhanKaluhan yangnang berkenaanbarkanaan denganlawan situasi yangnang sedangharatan dipertimbangkandipartimbangakan dalam prosedur khusus di PBB atauatawa dalam mekanisme perlindunganparlindungan HAM regionalregiunal tidakkada akan diterimaditarima.{{sfn|Schmidt|2010|p=401}}
 
Namun, Dewan HAM juga telah menuai banyak kritik akibat kentalnya unsur politisasi dalam tubuh dewan. Sebagai contoh, pada Mei 2009, anggota Dewan dari negara-negara [[Uni Eropa]] menghadapi kesulitan dalam mencari 16 dukungan dari negara anggota Dewan lainnya untuk menghimpun sesi khusus untuk membahas situasi HAM di Sri Lanka.{{sfn|Schmidt|2010|p=397}} Selain itu, akibat banyaknya kursi yang dimiliki oleh negara-negara Afrika dan Asia, terbentuk blok-blok regional yang dapat menentukan apakah akan meloloskan atau menolak suatu resolusi atas dasar politik. [[Organisasi Konferensi Islam]] sangat berpengaruh dalam hal ini. Faktor ini pula yang mengakibatkan munculnya kritik bahwa Dewan bertindak selektif atau bahkan bias. Sebagai contoh, Dewan HAM dianggap terlalu sering mengadakan sesi khusus mengenai Palestina, sementara upaya negara-negara Barat untuk mengadakan sesi khusus mengenai [[Zimbabwe]] gagal karena negara-negara Asia dan Afrika enggan mendukungnya.{{sfn|Schmidt|2010|p=398}}
1.228

suntingan