Hak asasi manusia: Pabidaan ralatan

9 bita ditambahkan ,  1 tahun yang lalu
(→‎Dewan HAM PBB: mambanjari sadikit)
(→‎Dewan HAM PBB: mambanjari)
{{sfn|Schmidt|2010|p=394}} Salah sabutingnya adalah dalam maadakan [[Paninjauan Barkala Universal]] (''Universal Periodic Review'') nang manilai rekam jejak nagara-nagara angguta PBB. Saban nagara ditinjau ampat tahun sakali.{{sfn|Schmidt|2010|p=395}} Pininjauan ngini kada basipat maikat, hanya kawa mambariakan rikumindasi, basipat malangkapi, wan kada "basaing" lawan prosedur-prosedur awak-awak traktat di PBB. Sajak Juni 2006, Diwan jua maadaakan sesi-sesi khusus nang baupaya mananggapi palanggaran hak asasi manusia nang sarius di babarapa andakan, nang kaya di [[Republik Demokratik Kongo]], [[Darfur]], [[Myanmar]], [[Sri Lanka]], wan nang paling rancak, [[Teritori Palestina|Palestina]].{{sfn|Schmidt|2010|p=397}} Salain ngitu, sabagai salah sabuting paninggalan Kumisi HAM, Diwan HAM PBB baisi mekanisme [[prosedur khusus Diwan Hak Asasi Manusia Parsarikatan Bangsa-Bangsa|prosedur khusus]] nang malibatakan ahli-ahli independen nang bagawi surang atawa dalam sabuting kalumpuk gawian hagan mangkaji situasi HAM di nagara tartantu atawa isu-isu tematik nang bakanaan lawan sabarataan nagara.{{sfn|Schmidt|2010|p=398}} Bubuhan ahli nang mandapatakan mandat prosedur khusus baisi masa jabatan maksimal salawas anam tahun, wan buhannya kawa maadakan misi pancari pakta atawa manggalar kunjungan ka sabuting nagara. Tagal, buhannya hanya kawa mandatangi suatu nagara lamun diundang ulih nagara ngitu.{{sfn|Schmidt|2010|p=399}} Sapalih ganal paingkut mandat jua kawa maninjau kaluhan matan individu atawa kalumpuk-kalumpuk lainnya, wan babarapa matan buhannya sudah mahasilakan pandapat-pandapat nang basipat otoritatif walaupun kada maikat.{{sfn|Schmidt|2010|p=400}} Sabagai tambahan, Paragraf 6 Resolusi Majelis Umum PBB 60/251 jua manyadiakan "prosedur kaluhan'. Lawan ngini, kaluhan-kaluhan matan kurban atawa parwakilan kurban kawa disampaiakan ka Diwan, tagal kurban harus pamulaannya mahabisakan samunyaan ikhtiar hagan mandapatakan pamulihan di tingkat nasiunal.{{sfn|Schmidt|2010|p=401}} Kaluhan surang kada kawa langsung dikirim ka Diwan wan harus diseleksi ulih Sekretariat OHCHR wan duwa kalumpuk gawian nang bagana di bawah naungan Diwan, naitu Kalumpuk Gawian Komunikasi wan Kalumpuk Gawian Situasi. Kaluhan nang barkanaan lawan situasi nang haratan dipartimbangakan dalam prosedur khusus di PBB atawa dalam mekanisme parlindungan HAM regiunal kada akan ditarima.{{sfn|Schmidt|2010|p=401}}
 
NamunTagal, DewanDiwan HAM jugajua telahsudah menuaimanuai banyak kritikkaritik akibatmaraga kentalnyakantalnya unsur politisasipulitisasi dalam tubuhawak dewandiwan. SebagaiSabagai contohcuntuh, padapas Mei 2009, anggotaangguta DewanDiwan darimatan negaranagara-negaranagara [[Uni Eropa]] menghadapimahadapi kesulitankangalihan dalam mencarimangikihi 16 dukungan darimatan negaranagara-nagara anggotaangguta DewanDiwan lainnya untukhagan menghimpunmahimpun sesi khusus untukhagan membahasmambahas situasi HAM di Sri Lanka.{{sfn|Schmidt|2010|p=397}} SelainSalain itungitu, akibat banyaknya kursi yangnang dimilikiampunnya olehbuhan negaranagara-negaranagara Afrika danwan Asia, terbentuktaulah blok-blok regional yangnang dapatkawa menentukanmanantuakan apakah akan meloloskanmalulusakan atauatawa menolakmanulak suatu resolusi atas dasar politikpulitik. [[Organisasi Konferensi Islam]] sangat berpengaruhbapangaruh dalam hal iningini. Faktor iningini pulajua yangnang mengakibatkanmaulah munculnyacungulnya kritik bahwa DewanDiwan bertindakbatindak selektif atauatawa bahkan bias. SebagaiSabagai contohcuntuh, DewanDiwan HAM dianggap terlalutalalu seringrancak mengadakanmaadakan sesi khusus mengenaimanganai Palestina, sementarasapawayahan upayaikhtiar negarabubuhan nagara-negaranagara Barat untukhagan mengadakanmaadakan sesi khusus mengenaimanganai [[Zimbabwe]] gagal karenamaraga negara-negara Asia danwan Afrika enggankoler mendukungnyamandukungnya.{{sfn|Schmidt|2010|p=398}}
 
== Bahan acuan ==
1.371

suntingan