Tutungkaran nang dilindungi

Halaman ini mendaftarkan halaman-halaman yang telah ada yang sedang dilindungi. Untuk daftar judul yang dilindungi dari pembuatan, lihat Jujudul nang dilindungi.

Tutungkaran nang dilindungi
Tungkaran panambaianTungkaran sabalumnyaLaman salanjutnyaTungkaran pauncitnya
Stempel waktu Halaman Kedaluwarsa Melindungi pengguna Parameter perlindungan Alasan
Tidak diketahui Pamakai:Mercy6.612 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui (semi-dilindungi)
Tidak diketahui Pamakai:Md. Farhan211 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui (semi-dilindungi)
Tidak diketahui Citakan:Wikipidia basa lain4.746 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui (semi-dilindungi)
Tidak diketahui Citakan:•61 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui (semi-dilindungi)
Tidak diketahui Citakan:Tulisan Pilihan1.064 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui (semi-dilindungi)
Tidak diketahui Citakan:Gambar Pilihan637 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui (semi-dilindungi)
Tidak diketahui Citakan:Br6 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui (semi-dilindungi)
Tidak diketahui Citakan:ProyekWiki2.328 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui (semi-dilindungi)
Tidak diketahui Citakan:Wikipidia dairah1.566 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui (semi-dilindungi)
Tidak diketahui Citakan:Navigasi ID/core6.417 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui (semi-dilindungi)
Tidak diketahui Citakan:Navigasi ID4.178 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui (semi-dilindungi)
Tidak diketahui Citakan:Tnavbar1.072 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui palindungan hibak
Tidak diketahui Citakan:!1 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui palindungan hibak
Tidak diketahui Citakan:End42 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui palindungan hibak
Tidak diketahui Citakan:Kt74 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui palindungan hibak
Tidak diketahui Citakan:Navigasi ID Desa64.375 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui palindungan hibak
Tidak diketahui Citakan:Ombox/core1.794 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui (semi-dilindungi)
Tidak diketahui Citakan:Navtahun2.691 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui (semi-dilindungi)
Tidak diketahui Citakan:Mthn154 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui (semi-dilindungi)
Tidak diketahui Citakan:Mthn-buat1.475 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui (semi-dilindungi)
Tidak diketahui Citakan:Userboxtop1.133 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui (semi-dilindungi)
Tidak diketahui Citakan:Pamuruk Pambakal1.184 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui (semi-dilindungi)
Tidak diketahui Citakan:Info409 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui palindungan hibak
Tidak diketahui Citakan:Artikaltatambaian40 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui palindungan hibak
Tidak diketahui Citakan:Artikal tatambaian277 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui palindungan hibak
Tidak diketahui Citakan:!!29 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui palindungan hibak
Tidak diketahui Citakan:-18 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui palindungan hibak
Tidak diketahui Citakan:·157 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui palindungan hibak
Tidak diketahui Citakan:Coord/link1.157 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui (semi-dilindungi)
Tidak diketahui Citakan:Precision1377 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui (semi-dilindungi)
Tidak diketahui Citakan:Kalurahan1.875 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui (semi-dilindungi)
Tidak diketahui Laman Tatambaian9.562 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui (semi-dilindungi)
Tidak diketahui Citakan:Infobox prupinsi11.721 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui (semi-dilindungi)
Tidak diketahui Citakan:Camuh1.282 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui (semi-dilindungi)
Tidak diketahui Citakan:Esoteric23 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui (semi-dilindungi)
Tidak diketahui Citakan:Hantas743 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui palindungan hibak
Tidak diketahui Citakan:Shortcut24 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui palindungan hibak
Tidak diketahui Citakan:Tumbung citakan4.243 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui palindungan hibak, barénténg
Tidak diketahui Citakan:Base-stub1.993 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui palindungan hibak
Tidak diketahui Citakan:Mbox1.340 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui palindungan hibak
Tidak diketahui Citakan:Citakan barisiku tinggi767 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui palindungan hibak
Tidak diketahui Citakan:Imbox2.372 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui palindungan hibak
Tidak diketahui Citakan:Ambox1.774 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui palindungan hibak
Tidak diketahui Citakan:Tmbox751 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui palindungan hibak
Tidak diketahui Citakan:Cmbox1.399 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui palindungan hibak
Tidak diketahui Citakan:Ombox146 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui palindungan hibak
Tidak diketahui Citakan:Fmbox1.482 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui palindungan hibak
Tidak diketahui Citakan:Asbox2.604 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui palindungan hibak
Tidak diketahui Citakan:Hapus1.008 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui palindungan hibak
Tidak diketahui Citakan:Navbox94 bit Kada bawatas Pengguna yang tidak diketahui palindungan hibak, barénténg
Tungkaran panambaianTungkaran sabalumnyaLaman salanjutnyaTungkaran pauncitnya