Juni adalah bulan ka-anam tahun dalam Almanak Gregorius. Kata ngini dibibit matan Bahasa Walanda nang mambibit matan basa Latin dewi Juno, sakti atawa istri daripada dewa Jupiter. Bulan ngini baisi 30 hari.