Komét

Komet adalah banda langit nang mangulilingi matahari lawan garis edar berbentuk lonjong, parabolis, atawa hiperbolis.[1]

Simbol untuk komet.
Komet mengorbit Matahari dalam suatu lintasan yang berbentuk elips.
  1. ^ Budi Suryatin. Fisika SMP/MTs Kls IX (KTSP). Grasindo.