Salipi atawa épok/ipuk adalah samacam angkin atawa kadut pipih nang dipakai gasan mambawa barang-barang paribadi nang kaya duit, kartu bandring, dukumin-dukumin jatidiri (surat ijin mangamudi, kartu jatidiri, kartu garumbung, wan lain-lain), gambar, kartu ngaran, wan kartas dukumin lain. Salipi rancaknya diulah matan kulimbit atawa kain, bahanu tasadia dalam ukuran kantung wan kawa dilipat.

Salipi talu lipatan