Sawal adalah bulan kasapuluh dalam pananggalan hijriah wan pananggalan Jawa. Wayah tanggal 1 Sawal, umat Islam marayaakan Hari Raya Pitrah sawagai parayaan imbah manjalani puasa di bulan sabalumnya, bulan Ramadan.

Paranala luar babak