Tungkaran dalam tumbung "Anatomi"

Tumbung ngini baisi 5 tungkaran, tumatan jumlah 5.