Wikipidia:Pambakal/Sistim pamilihan Pambakal

Kapambakalan (daftar otomatis)
Birukrat
Pamariksa
Pangawas
Steward
Pangangkatan/panurunan
KabijakanSistim pamilihan
Pamungutan suara (arsip)
Parmuhunan status (arsip)
Parmuhunan pancabutan status
Tanggung jawab
Pambakal bukanlah
Paduman paralatan Pambakal
Nasihat gasan Pambakal hanyar
Parmintaan parhatian Pambakal

Tungkaran ngini mamuat masalah sistim pamilihan pambakal nang balaku di Wikipidia basa Banjar.

 • Pamilihan pangurus pacangan dilaksana-akan paling kada 1 (sa) kali pada satiap tahunnya. Pilihan waktu ditantuakan satiap tahunnya.
 • Salawas 7 hari (samingguan) pacangan dibuka pandaptaran pada sabuting tungkaran, baik gasan pamakai nang ma-usulkan dirinya saurang, maupun seorang pamakai nang ma-usulakan pamakai nang lain. Gasan pamakai nang ma-usulakan pamakai nang lain, diharapakan malakuakan komunikasi lawan pamakai nang diajuakan masalah kasadiaan pamakai nang diusulakan gasan manjadi pambakal.
 • Pamakai nang sedang dalam masa skors nang diberlakuakan oleh pambakal dilarang mancalonakan dirinya saurang wan/atawa dicalonakan.
 • Imbah proses pandaptaran habis, pangurus malakuakan pamariksaan apakah buhan calon mahibaki syarat-syarat kapambakalan sabagaimana nang sudah diatur dalam kabijakan masalah kapambakalan, wan buhan bakal calon pambakal nang mahibaki syarat pacangan dibuka-akan tungkaran-tungkaran pamungutan suara. Gasan nang marasa diri mahibaki syarat tapi kada dibuka-akan (artinya manurut pambakal kada mahibaki syarat) kawa ma-ajuakan banding atas dirinya saurang kapada pambakal.
 • Imbah tungkaran-tungkaran pamungutan suara dibuka, maka maksimal 2 hari imbah dibuka, buhan calon diwajibakan mambariakan konfirmasi kasadiaan lawan mambariakan tanda tangan (barupa 4 tanda galombang) pada hagian nang disadia-akan pada tungkaran ngintu. Calon pambakal nang imbah 48 jam imbah tungkarannya dibuka kada mambariakan tanda tangan kasapakatan, dianggap batal, wan tungkarannya segera ditutup.
 • Sesi takun jawab balangsung salawas 2 minggu (14 hari) bagi satiap calon pambakal. Kadada parcapatan waktu supaya sesi pemungutan suara kawa dimulai ba-imbai. Partakunan nang diajuakan imbah sesi tanya jawab habis kawa disampaiakan kapada calon pambakal malalui tungkaran pamandiran pamungutan suara atawa malalui komunikasi paribadi.
 • Pamungutan suara pacangan dimulai pada waktu nang basamaan, wan pacangan ditutup basamaan. Calon nang sudah maolehi 60 suara masuk kawa ditutup tasungsung matan nang lain.
 • Panutupan digawi oleh pambakal, wan pangangkatan oleh birukrat pacangan digawi segera imbah mancapai konsesus.
 • Tapilihnya calon pambakal manjadi pambakal adalah minimal 25 suara lawan 70% kasapakatan matan pamakai nang mambariakan suara.
 • Mikanisme pamungutan suara gasan buhan calon pambakal nang tadahulu tatap balaku (takait hak suara, syarat pangangkatan, wan sesi pamungutan suara), wan suara matan pamakai nang balum layak pacangan dicabut.
 • Evaluasi kabijakan pacangan digawi imbah masa pamungutan suara habis, wan digawi di Warung Kupi.

Itihi jua

babak
 • Proposal wan pamungutan suara gasan kabijakan ini.