Irupa

(Diugahakan matan Eropa)

Irupa (Eropa; Europe) adalah sabuah banua basar di bumi.

Irupa