Irupa

(Diugahakan matan Eropa)
Irupa

Irupa (Eropa; Europe) adalah sabuah banua basar di bumi.