Garaha (BH) atawa Geraha (BK) adalah kajadian astrunumi nang tajadi sabuah banda angkasa bagarak ka dalam ambayang/humbayang sabuting banda angkasa lain. Istilah naini umumnya diguna'akan gasan garaha matahari sawayah kadudukan bulan ba'andak di antara bumi wan matahari, atawa garaha bulan rahat sapalih atawa sabukuan panampang bulan tatukup ulih ambayang bumi. Tagal, garaha jua tajadi awan fenomena lain nang kada bahubungan lawan bumi atawa bulan, nangkaya awan planet lain wan satelit anggih/anggit planet lain.

Ambayang Bulan lawan Bumi sawayah garaha matahari.