Lautan Atlantik
View of the Atlantic ocean in Tarifa, Spain 2005.jpg

Lautan Atlantik adalah lautan pangganalnya kadua di dunia, maliputi sakira 1/5 parmukaan Bumi. Kata Atlantik barasal matan mitologi Yunani nang ba'arti "Laut Atlas".

Lautan ini babantuk huruf S, mamanjang matan balahan bumi utara ka balahan bumi selatan, tabagi dua ulih garis khatulistiwa manjadi Atlantik Utara wan Atlantik Salatan. Diwatasi ulih Amerika Utara wan Amerika Salatan di hagian barat lautan wan Eropa dan Afrika di hagian timur lautan.

Lautan Atlantik bahubungan lawan Lautan Pasifik, di hagian utara bumi malalui Lautan Arktik dan di hagian selatan bumi malalui Lintasan Drake. Hubungan ulahan manusia antara Lautan Atlantik lawan Lautan Pasifik diulah malalui Tarusan Panama. Watas antara Lautan Atlantik lawan Lautan Hindia di hagian timur, diwatasi pada garis 20° Bujur Timur. Watas antara Lautan Atlantik lawan Lautan Arktik adalah garis matan Greenland ka Svalbard di subalah utara Norwegia.