Mata angin

Panduan nang dipakai gasan manantuakan ampah

Mata angin adalah panduan nang dipakai gasan manantuakan ampah. Rancaknya dipakai gasan napigasi, kumpas, wan pata. Bapandal di pusat mata angin, maka kita kawa maniring 8 parasangka (panjuru) baruntun (maumpati ampah jarum jam):

  1. Utara (0°)
  2. Timur laut (45°): Ba'andak di antara utara wan timur
  3. Timur (90°)
  4. Tunggara (135°): Ba'andak di antara timur wan salatan
  5. Salatan (180°)
  6. Barat daya (225°): Ba'andak di antara salatan wan barat
  7. Barat (270°)
  8. Barat laut (315°): Ba'andak di antara barat wan utara
A compass rose showing the four cardinal directions, the four ordinal directions, plus eight further divisions.
Specialized 24-hour watch with compass card dial

Utara, timur, salatan, wan barat adalah ampat mata angin tatambaian. Utara wan salatan manggambarakan kutup Bumi, amun timur wan barat manantuakan ampah ulaian Bumi.[1]

Catatan Batis Sunting

  1. ^ geographyrealm (2013-07-22). "Cardinal Directions and Ordinal Directions". Geography Realm (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-02-14.