ms Bahasa ibunda pengguna ini ialah Bahasa Melayu.


51,78