ms Bahasa ibunda pengguna ini ialah Bahasa Melayu.


9,74