ms Bahasa ibunda pengguna ini ialah Bahasa Melayu.


49,69