id Pengguna ini merupakan penutur ibu bahasa Indonesia.
ms Bahasa ibunda pengguna ini ialah Bahasa Melayu.