Tengah malam adalah wayah paugahan matan sabuting hari ka hari imbahnya baimbaian lawan paugahan tanggal. Tangah malam adalah kabalikan matan tangah hari. Wayah masa mudirin ada waktu tangah malam, nang manandai paugahan hari, pas pukul 00:00:00.

Jam digital manunjukakan pukul 24.00 atawa tangah malam.

Dalam Doomsday Clock matan Bulletin of the Atomic Scientists, tangah malam malambangakan parang nuklir. Tangah malam sawagai waktu ada jua dalam aandi Cinderella wayah sabuting tugas musti dihabisakan matan damintu.