Nupimbir adalah bulan kasabalas tahun dalam Almanak Gregorian. Kata ini diambil matan Bahasa Belanda nang maambil matan bahasa Latin; novem nang baarti "sambilan" maraga dahulu kala tahun bamula pada bulan Marat. Bulan ngini baisi 30 hari.