Uktubur

(Diugahakan matan Uktubir)


Uktubir adalah bulan kasapuluh tahun dalam Almanak Gregorian. Kata ngini diambil matan Bahasa Belanda nang maambil matan bahasa Latin; octo nang ba'arti "dalapan" marga dahulu kala tahun bamula wayah bulan Marit.

Bulan ngini baasa 31 hari.