Uktubir


Uktubir adalah bulan kasapuluh tahun dalam Almanak Gregorian. Kata ngini diambil matan Bahasa Belanda nang maambil matan bahasa Latin; octo nang baarti "dalapan" maraga dahulu kala tahun bamula pada bulan Marat.

Bulan ngini baasa 31 hari.